نگاه کلی

0.0
(از 0 رای)
دسترسی
0.0
فروشگاه ها
0.0
غذاخوری ها
0.0
امکانات
0.0

0

کسب و کار

0

کالا و خدمات

درباره

مجتمع تجاری ارم ساختمانی با کاربری تجاری در زمينی با کاربری تجاری خواهدبود. طبق برنامه اين ساختمان مشتمل بر دو بخش اصلی است. بخش اول يک فروشگاه بزرگ طبقاتی و بخش دوم شامل يک مرکز خريد بزرگ «Mall» است.
همچنين علاوه بر کاربری­های تجاری، کاربری­های مختلف ديگری مانند رستوران، فضاهای تفريحی در برنامه طرح در نظر گرفته­ شده ­است.
مشخصات زمين مورد نظر طرح به مساحت تقريبی 63/10552 مترمربع و مطابق ضوابط شهرداری منطقه با سطح اشغال 50% و تراکم ساختمانی 240% است. با توجه به مساحت زمين و تراکم ساختمانی آن، ساخت 14000 مترمربع بنای تجاری در اين زمين امکان­پذير است. همچنين تأمين پارکينگ مورد نياز مراجعين مجتمع و تأسيسات ساختمان متناسب با سطح زيربنای ساختمان در برنامه اوليه طرح مدنظر قرار می­گيرد که در سطوح زيرزمين تعبيه گرديد.

دیدگاه ها

مراکز خرید مشابه

آخرین اخبار و رویدادهای مراکز خرید تهران